رهبرانقلاب:انشاءالله تا 25 سال دیگر،چیزی به نام رژیم صهیونیستی وجود ندارد.

این جمله ایست که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی با اقشار مختلف مردم در تاریخ18/06/1394 بیان کرد.

لطفا این فیلم راببینید.